Identification of autotoxic compounds in fibrous roots of Rehmannia (Rehmannia glutinosa Libosch.).
发布时间: 2015-03-17   信息员:   浏览次数: 144
 

Zhen-Fang Li, Yan-Qiu Yang, Dong-Feng Xie, Lan-Fang Zhu, Zi-Guan Zhang, Wen-Xiong Lin Identification of autotoxic compounds in fibrous roots of Rehmannia (Rehmannia glutinosa Libosch.). PLoS One,2012,7(1):e288062012 rehmannia.pdf